Onze cursisten geven ons gemiddeld 9.7!

Op deze pagina vindt u de disclaimer van NLPpuntNL, zoals deze beschikbaar is gesteld door NLPpuntNL. In deze disclaimer geven wij aan, onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NLPpuntNL is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij NLPpuntNL..


Geen garantie op juistheid


Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website en/of informatie staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met NLPpuntNL te mogen claimen of te veronderstellen.

NLPpuntNL streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. NLPpuntNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen


Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van NLPpuntNL op deze pagina.

Wat anderen zeggen...

Al meer dan 1276 tevreden cursisten gingen je voor

"NLP heeft me meer keuzemogelijkheden gebracht in mijn dagelijkse communicatie; dat geeft me rust en vertrouwen."

Drs. Herma van Lith-Slof RA
Accountant

"Een interessante dag, waarbij je veel leert over jezelf en direct actie kunt ondernemen om jezelf te verbeteren."

Sander v.d. Klugt
Arbeidsdeskundige