Geef je carrière een boost!

Achtter de schermen worden we ondersteund door:

Miriam KoomenMiriam Koomen die alle back office werk doet.

 

Deelnemers & cursisten
NLPpuntNL dankt haar bestaan aan haar deelnemers en cursisten met wiens enthousiasme, vertrouwen en inzet voor een ieder van ons de bron van energie zijn waarmee we samen de wereld verkennen, beleven en een nog mooier maken dan dat ’t al is!

In Memoriam

Op 14 april jongstlede is Tad James, 1 van de grote guru's op het gebied van NLP, overleden. Hij heeft Guido gecertificeerd tot Master Trainer in NLP. Wij gedenken hem en wensen al zijn dierbaren heel veel sterkte in deze tijd.

Het NLPPUntNL Team