Geef je carrière een boost!

JIJ HOORT BIJ ONS!

Franke-Gricksch, Marianne,
Jij hoort bij ons!, Systemisch denken en handelen voor ouders, leraren en leerlingen,
ISBN 90-80-6874-9-9, Het Noorderlicht

Jij hoort bij ons!, Systemisch denken en handelen voor ouders, leraren en leerlingen In dit boeiende verslag beschrijft de auteur vanuit haar rijke ervaring als lerares en therapeut hoe systemische ideeën ingang vinden in het onderwijs. Dit maakt fundamenteel nieuw en effectief leren mogelijk en bevordert de creatieve samenwerking van leraren, leerlingen en ouders. De auteur benadert de betrokkenen niet als op zich zelf staande individuen, maar als levende onderdelen van hun familie, van verschillende groepen en contexten. Zij laat zien hoe mensen en hun omgeving elkaar voortdurend wederzijd beïnvloeden en doen veranderen. In deze systemische denkwijze verbindt zij het werk van Bert hellinger, dat gaat over de kracht van de binding aan de herkomstfamilie, met verschillende andere beginselen van de systemische therapie. De vooreelden zijn ontleend aan de dagelijkse onderwijspraktijk Vooral fascinerend is de bezieling van de kinderen en de rijkdom aan ideeën, waarmee zij het systemisch handelen toepassen. Ook lezers voor wie d3ze benadering nieuw is, worden gebrepen door de krachtige effecten van het systemisch denken en handelen. Inspiratie voor het creëren van een nieuw pedagogisch klimaat!