Geef je carrière een boost!

DE VERBORGEN DYNAMIEK VAN FAMILIEBANDEN

Hellinger, Bert, met Gunthard Weber en Hunter Beaumont ,
De verborgen dynamiek van familiebanden,
ISBN 9069634759, Altamira-Becht BV

De verborgen dynamiek van familiebanden Veel van onze overtuigingen en psychische problemen vinden hun oorsprong in de familie waar wij zijn opgegroeid, en openbaren zich in onze huidige relaties. De tharapeutische methoden van Bert Hellinger maakt verstoorde verhoudingen binnen familieverbanden zichtbaar door de verborgen dynamiek van familiebanden in kaart te brengen. Door een fysieke opstelling in de ruimte van familieleden ontstaat er een zichtbaar psychologisch patroon, waarin de emotionele spanningsvelden binnen deze familierelaties zich aftekenen. Zo kan een kind -vaak onbewust- verstrikt raken met een ander lid uit de familie en diens emoties overnemen. Als er bijvoorbeeld in het verleden binnen een familie ooit sprake was van zelfdoding, kan zich dat openbaren doordat een familielid zich met het lot van die bewuste persoon verbindt en verstrikt raakt in de emotionele complicaties daarvan.

Via de therapeutische familieopstellingen van Hellinger kunnen deze spanningsvelden zichtbaar worden gemaakt en de start betekenen van een proces van integratie en heling. De verbogen dynamiek van familiebanden introduceert het werk van Bert Hellinger voor de eerste maal in Nederland, nadat zijn werkwijze in Duitsland en Engeland voor zeel posietieve reacties had gezorgd.
De co-auteurs Weber en Beaumont geven gedetailleerd aan hoe deze methode toegepast en verfijnd kan worden, met als doel het individu los te maken uit zijn emotionele verstrikkingen.