Geef je carrière een boost!

VOLG JE HART

Dalai Lama,
Volg je hart, Handboek voor een evenwichtig leven,
ISBN 9035127471, Bert Bakker

Volg je hart is een handboek met adviezen van de Dalai Lama; voor alle omstandigheden, voor ieder van ons. Een zinvol leven is namelijk mogelijk- men moet alleen leren hoe men met zijn hart kan denken. 

Dit boek is voor geïnteresseerde leken even belangrijk als voor mensen die zich diepgaand bezighouden met politiek, filosofie en godsdienst. Het gaat niet alleen over kwesties als persoonlijk geluk en zoeken naar de zin van het leven, maar ook over problemen van economie en wereldvrede. Want: 'Geluk kent vele niveaus. Ik stel mij geluk voor als een harmonisch samenspel van innerlijke vrede in het hart van de afzonderlijke mens en uiterlijke vrede tussen de volkeren, de wereldvrede. En ik wens een zo groot mogelijk welzijn van alle aardbewoners. Armoede en ellende leiden niet tot een gelukkig leven. Er moet voorzien worden in de basisbehoeften: eten, schoon water en een dak boven het hoofd heeft men nodig. Dat geldt voor alle culturen.'