Geef je carrière een boost!
Geschreven door: Guido Dik 3 juli 2017
Eigenaar/Master Trainer/Coach NLPpuntNL
guido@nlppunt.nl

Nog 4 weken dan vertrek ik

En wat betekent Master Trainer eigenlijk voor jou: onze cursisten?
De Route naar Master Trainer op het gebied van NLP deel 3

Het is nu nog vier weken voordat ik op pad ga naar Las Vegas om door Tad en Adriana James gecertificeerd te worden als Master Trainer op het gebied van NLP. Natuurlijk is dat voor mij een mooie stap. En ik zat me laatst af te vragen of jij weet wat dit voor jou kan betekenen. Misschien is het goed om daar een korte achtergrond bij te geven. Ik zou namelijk nooit Master Trainer willen worden wanneer dat alleen maar iets voor mijzelf betekent. Ik vind het belangrijk dat het ook iets voor andere mensen kan betekenen. En gelukkig is dat ook het geval. 

Dit betekent dat er voordelen zijn voor een cursist, de NLP community, en de maatschappij. Ik zal ze ook in die volgorde behandelen. 

De voordelen als cursist: 

Het allerbelangrijkste is dat het certificaat van Master Trainer een kwaliteitscertificaat is. Als cursist weet je dat je de technieken op de best mogelijke manier uitgelegd krijgt. 

estafettestok

Van een Master Trainer mag je verwachten dat hij zoveel flexibiliteit heeft dat alle technieken in principe aan iedereen uitgelegd kunnen worden. Flexibiliteit - één van de pijlers van NLP - is een belangrijk criterium voor een Master Trainer.
Een Master Trainer kan zich maximaal richten op wat de ander nodig heeft om een maximale leercurve te halen. De geboden omgeving is veilig en geeft vertrouwen om door te zetten, ook bij de minder voor de hand liggende technieken. 
De trainers waarmee een Master Trainer werkt zijn vooral ook trainers die onder supervisie staan van de Master Trainer. Hij is dan ook verantwoordelijk voor het eindresultaat. Het hebben van een Master Trainer in een instituut is dan ook goed voor de kwaliteit van alle trainers binnen dat instituut. 
De kwaliteit van de opleidingen telt voor mij omdat ik het belangrijk vind dat elke cursist het maximale uit de opleiding kan halen. Een Master Trainer heeft  het aanpassingsvermogen om op de leerstijl en de behoeften van de cursist in te kunnen spelen.
Er zijn ook indirecte voordelen voor de cursist. Een Master Trainer moet wel volgens de standaarden werken. Je bent dan ook verzekerd van de beste trainingen en opleidingen. Meer nog dan welke Vereniging op het gebied van NLP ook kan waarborgen. Bij een vereniging kan iemand zich nog verschuilen achter de criteria van de vereniging. Bij een Master Trainer gaat dat niet op. Daar zit ook een persoonlijke verbintenis aan van de Master Trainers (het zijn er altijd minstens twee) die zich aan jou verbinden als Master Trainer. Ik ben er dan ook trots op dat de Master Trainers die zich aan mij verbinden Tad en Adriana James zijn. Tad hoort bij de eerste twee Master Trainers die Bandler en Grinder hebben gecertificeerd. Hij hoort bij de bron van NLP. Helemaal met zijn bijdragen op het gebied van de metaprogramma’s en Time Line Therapy®. Ook dit brengt iets voor de cursist: hij weet dat er meer mensen die achter de Master Trainer staan. 

De voordelen voor de NLP community

Een Master Trainer heeft meer autoriteit en krijgt daardoor sneller waardering van mensen van buiten het vakgebied.

autoriteit

De NLP community is groeiend en dat is mooi. Het gedachtegoed van NLP mag idealiter een standaard onderdeel worden van elke opleiding en zover zijn we nog lang niet. 
Groei kent echter ook wel wat zorgen. Zorgen over de manier hoe je de groei controleert en dan gaat het met name om de zuiverheid van het gedachtegoed. Ik heb in mijn vorige blog al iets gezegd over Puur NLP en de manier waarop daarmee omgegaan wordt. Het is goed dat er Master Trainers zijn binnen de wereld van NLP. De organisatiegraad in NLP is laag. Dat betekent dat er heel veel verenigingen zijn die allemaal hun eigen standaarden en eisen neerzetten. Het probleem van zaken organiseren in een vereniging is dat een vereniging de behoefte heeft om zo groot mogelijk te worden. Hierdoor wordt makkelijker omgegaan met standaarden en knijpen mensen wel eens een oogje dicht. Het voordeel van Master Trainers is dat deze standaarden aan personen kleven en daarmee wordt dit proces ingedamd. Laat het overigens duidelijk zijn dat verenigingen - ook op het gebied van NLP - een goed ding zijn, mits de krachten ook een tegenkracht kennen zoals Master Trainers. Zo is het voor Master Trainers als groep ook goed dat ze weer een tegenkracht kennen vanuit verenigingen. Het gaat om de balans. 
Het moge duidelijk zijn dat ik van mening ben dat Master Trainers in de NLP community de balans tussen groei en kwaliteit helpen te realiseren, mits ze zich constructief opstellen in deze discussie. 
Master Trainers mogen zich dan ook meer verenigen. En dat is wel een lastig punt binnen NLP. De meeste Master Trainers zijn behoorlijk eigengereid, en met elkaar de verbinding zoeken is dan iets wat lastiger is. Hoe komt het eigenlijk dat Master Trainers vaak eigengereid zijn? Dat is wel te verklaren. De eisen die gesteld worden aan je kennis en je houding voordat je Master Trainer mag worden zijn streng. Wanneer je door die selectieprocedure heen bent dan heb je veel geïnvesteerd in het Master Trainerschap en heb je ook een stevige mening. Je bent tenslotte ook een autoriteit. En autoriteiten vinden het soms lastig om dat te delen met anderen. En toch zou het goed zijn wanneer Master Trainers zich verbinden. Wellicht is dit iets wat goed is om op te pakken in Nederland. Ik ben nog geen Master Trainer, dus het is nu nog nét te vroeg om daar iets mee te doen. 
Het voordeel voor de NLP community in mijn ogen is dat wanneer Master Trainers zich meer verbinden er een goede en positieve kracht voor de ontwikkeling en verspreiding van het gedachtegoed van NLP kan ontstaan. De bijdrage van Master Trainers kan hieraan een boost geven. 

De Voordelen voor de maatschappij

Wanneer Master Trainers zich verenigen kan NLP een betere plaats krijgen in de maatschappij 

waterkring

NLP is een jong vakgebied, het bestaat pas sinds 1975 en het wordt wel eens vergeleken met de psychologie en psychiatrie in het begin van de vorige eeuw. NLP heeft dus nog veel te ontwikkelen en te settelen. Daarmee kan het een goede bijdrage geven aan de maatschappij als geheel. En het zou mooi zijn wanneer we daar met zijn allen wat aan kunnen doen. Master Trainers hebben meer stevigheid, geloofwaardigheid en kracht. Ze hebben ook bewezen dat ze meer geïnvesteerd hebben. En dat is goed. Het werkt een beetje zoals op de universiteiten. Er zijn veel mensen die een studie gevolgd hebben (Mr., Ir. en Drs.) die kun je vergelijken met de NLP cursisten (practitioner, master practitioner en master advanced). Daarnaast heb je mensen die een promotieonderzoek gedaan hebben dat zijn mensen met de titel Dr. Die kun je vergelijken met NLP trainers.
Tenslotte heb je nog de professoren. En die kun je vergelijken met de Master Trainers. Die vergelijking mag je overigens wel nuanceren. Een professor is een wetenschapper en dat is een NLP Master Trainer niet. Een NLP Master Trainer is een expert in communicatie en communicatiepatronen. Dat is in mijn ogen net zo nuttig als een wetenschapper, echter op een ander gebied. 
Hoe mooi zou het zijn wanneer NLP Master Trainers zich verbinden en ook de maatschappelijke discussie opzoeken?
Hoe nuttig zou het zijn wanneer we met zijn allen zouden zorgen dat er in de gezondsheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, en ook binnen de gemeenten meer NLP benut zou worden? En ook hier ligt een rol voor de Master Trainers, in samenwerking met de verenigingen, weggelegd. Het zou mooi zijn wanneer we hier met elkaar gehoor aan zouden kunnen geven. 
Het is voor mij dan ook belangrijk om langzaam maar zeker als Master Trainer de maatschappelijke discussie op te zoeken. Het wordt nu nog zoeken hoe dat vorm te geven. Bij voorkeur doe ik dat samen met andere Master Trainers. 

En dat alles vanaf 11 augustus: wanneer ik Master Trainer wordt? 

Ik hoop iets weergegeven te hebben van de voordelen van het NLP Master Trainerschap. 11 augustus begint dichterbij te komen en 24 juli, de dag van mijn vertrek al helemaal. Vier weken nog en dan is het zo ver. 
Wat ik hier heb weergegeven over de voordelen van het Master Trainerschap zal in stapjes kunnen plaatsvinden. Sommige stapjes zijn al gezet, andere stapjes kunnen komen. 
Wat ik in elk geval zal doen is mijn hand uitsteken naar andere Master Trainers en kijken wat we voor elkaar kunnen krijgen. 
Vooralsnog ben ik wel zo goed als klaar. Gisteren (26 juni) was de laatste les voor het examen van de practitoner groep uit september 2016. Het was voor mij weer even een mooie test of ik alles uit mijn hoofd weet. En dat doe ik. Ik ging - opzettelijk - onvoorbereid de herhaling in. En ik wist daadwerkelijk alle criteria uit mijn hoofd. Gaaf om dat weer even getest te hebben. De demo’s zijn klaar. Dus ik krijg het gevoel dat ik er klaar voor ben.
Ik merk ook dat ik zowaar zenuwachtig begin te worden. Drie weken zonder gezin vind ik lang en dat ook nog in best wel een spannende setting, een trainers opleiding. Ik vind dat altijd supergaaf en het begint nu wel heel echt te worden. 
Ik ga mezelf in mijn kracht zetten, net zoals ik dat jou ook wens met ons motto:

NLPPUNT itsyouday act now